MAY 2016


TIẾN ĐỘ NGÀY 18-05-2016

BLOCK PICASSO TIẾN ĐỘ ĐẾN TẦNG KỸ THUẬT VÀ TẦNG MÁI – TƯỜNG ĐẾN TẦNG 11

Block B Picasso Tang Mai - Tuong Tang 11

Block B Picasso Tang Mai - Tuong Tang 11

Block B Picasso Tang Mai - Tuong Tang 11

Block B Picasso Tang Mai - Tuong Tang 11

 

BLOCK MOZART ĐẾN TẦNG 10 – TƯỜNG ĐẾN TẦNG 5

Block C Mozart Tang 10 - Tuong Tang 5

 

Block C Mozart Tang 10 - Tuong Tang 5

 

BLOCK BEETHOVEN ĐẾN TẦNG 10 – BLOCK LEONARDO DA VINCI ĐẾN TẦNG 5

Block A Tang 5 - Block D Tang 8

Block A Tang 5 - Block D Tang 8

 

KHỐI GYM CHUẨN BỊ XÂY TẦNG 3

Khoi Gym Chuan Bi Tang 3

 

HỒ BƠI ÁNH VIÊN NHÌN TỪ BLOCK MOZART

Block C Mozart Nhin Xuong Ho Boi

 

HÌNH ẢNH NHÌN TỪ PEN HOUSE CỦA BLOCK PICASSO

NHIN TU PENHOUSE BLOCK B PICASSO

NHIN TU PENHOUSE BLOCK B PICASSO

NHIN TU PENHOUSE BLOCK B PICASSO

NHIN TU PENHOUSE BLOCK B PICASSO

NHIN TU PENHOUSE BLOCK B PICASSO