Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart

Tháp C3 – tòa căn hộ sở hữu vị trí, tầm nhìn và thiết kế đẹp nhất của block Mozart thuộc Khu căn hộ trí thức trẻ The Art vừa được mở bán vào ngày 21/05/2016

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều khách đầu tư kinh doanh và cả người nước ngoài. Hiện block Mozart đã xây dựng đến tầng 10 trong tổng số 18 tầng, đảm bảo tiến độ bàn giao nhà vào tháng 5/2017.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi mở bán:

Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart

Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart

Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart

Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart

Hình Ảnh Mở Bán Tháp C3 Đẹp Nhất Block Mozart