Phương thức thanh toán chuẩn

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ 

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

30%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT (Bao gồm đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

15 triệu đồng + VAT

4

1 tháng sau đợt 3

15 triệu đồng + VAT

5

1 tháng sau đợt 4

15 triệu đồng + VAT

6

1 tháng sau đợt 5

15 triệu đồng + VAT

7

1 tháng sau đợt 6

15 triệu đồng + VAT

……..

……………………..

……………………..
 

Ngày 30/06/2017

Thanh toán đủ 70% /Tổng Giá Trị Hợp Đồng  + VAT

 

Thông báo bàn giao căn hộ

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

 

Bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT