Phương thức thanh toán chuẩn

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

 Đăng ký giữ chỗ 

 

1

 Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT (Bao gồm cọc đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

Thông báo nhận bàn giao nhà

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

5

2 tháng sau đợt 4

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

6

2 tháng sau đợt 5

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

7

2 tháng sau đợt 6

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

8

2 tháng sau đợt 7

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
9

2 tháng sau đợt 8

10% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

10

2 tháng sau đợt 9

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì.

Nhận bàn giao nhà.

 11

Thông báo nhận bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT