Phương thức thanh toán chuẩn

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

1

 Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT (Bao gồm cọc đợt 1)

3

Thông báo nhận bàn giao nhà

15% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

4

2 tháng sau đợt 3

15% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

5

2 tháng sau đợt 4

15% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

6

2 tháng sau đợt 5

15% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

7

2 tháng sau đợt 6

15% Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
8

Thông báo nhận bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT