Phương thức thanh toán nhanh 1

Đối với block D:

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ 

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm cọc đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

50%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

Thông báo nhận bàn giao nhà

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

Nhận bàn giao nhà

 5

Thông báo nhận bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

4%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng

 

Đối với block A:

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm cọc đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

50%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

Thông báo nhận bàn giao nhà

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

Nhận bàn giao nhà

5

Thông báo nhận bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

3%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng