Phương thức thanh toán nhanh 1

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ 

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

30%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

1 tháng sau đợt 3

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

5

1 tháng sau đợt 4

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

6

1 tháng sau đợt 5

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

7

1 tháng sau đợt 6

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

8

1 tháng sau đợt 7

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng+ VAT

…..

………………….

………………….

 

Ngày 30/06/2017

Thanh toán đủ 70%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

 

Thông báo bàn giao căn hộ

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

 

Bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

2%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng