Phương thức thanh toán nhanh 2

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ 

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm  đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

40%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

1 tháng sau đợt 3

1%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

5

1 tháng sau đợt 4

1%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng+ VAT

6

1 tháng sau đợt 5

1%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng+ VAT

7

1 tháng sau đợt 6

1%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

8

1 tháng sau đợt 7

1%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

……

………………………

………………………

 

Ngày 30/06/2017

Thanh toán đủ 70%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

 

Thông báo bàn giao căn hộ

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

 

Bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

3%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng