Phương thức thanh toán nhanh 2

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau Đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm cọc đợt 1)

3

Thông báo nhận bàn giao nhà

45%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

4

2 tháng sau Đợt 3

10%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

 5

2 tháng sau Đợt 4

10%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

6

2 tháng sau Đợt 5

10%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

7Bàn giao chủ quyền5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

3%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng