Phương thức thanh toán nhanh 3

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

0

Đăng ký giữ chỗ 

 

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán 

(07 ngày sau đợt 1)

20%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm 50 triệu đồng đợt 1)

3

1 tháng sau đợt 2

50%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

4

Bàn giao căn hộ

25%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

5

Bàn giao chủ quyền

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng