Phương thức thanh toán nhanh 3

Đợt TT

Thời điểm

Tỷ lệ

1

Ký hợp đồng đặt cọc

50 triệu đồng

2

Ký hợp đồng mua bán
(07 ngày sau Đợt 1)

20%/Tổng Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT
(Bao gồm cọc đợt 1)

3

Thông báo nhận bàn giao nhà

75%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT + 2% Phí Bảo Trì

4Bàn giao chủ quyền5%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng + VAT

Chiết khấu

6%/Tổng Giá Trị Hợp Đồng