Tiến độ thi công tháng 3-2016


TIẾN ĐỘ NGÀY 12-03-2016

HOÀN TẤT ĐỔ SÀN TẦNG 12 BLOCK PICASSO

Hoan Tat Do San Tang 12 Block Picasso

Hoàn Tất Đổ Sàn Tầng 12 Block Picasso

HOÀN TẤT ĐỔ SÀN TẦNG 4 BLOCK MOZART

Hoan Thanh Do San Tang 4 Block Mozart

Hoàn Thành Đổ Sàn Tầng 4 Block Mozart

ĐỔ SÀN TẦNG 3 BLOCK BEETHOVEN

Đổ Sàn Tầng 3 Block Beethoven

Đổ Sàn Tầng 3 Block Beethoven

ĐỔ SÀN TẦNG 2 BLOCK LEONARDO DA VINCI

Leonardo Da Vinci

Block Leonardo Da Vinci Nhìn Từ Hồ Bơi

BLOCK PICASSO – BEETHOVEN VÀ LEONARDO DA VINCI NHÌN TỪ HỒ BƠI

Block Picasso - Beethoven - Leonardo Da Vinci Nhìn Nhìn Từ Hồ Bơi

Block Picasso – Beethoven – Leonardo Da Vinci Nhìn Nhìn Từ Hồ Bơi


TIẾN ĐỘ NGÀY 22-03-2016

HOÀN TẤT SÀN TẦNG 13 BLOCK PICASSO – TẦNG 3 BLOCK BEETHOVEN

Hình Block Picasso Tầng 13 - Block Beethoven Tầng 3 Hình Block Picasso Tầng 13 – Block Beethoven Tầng 3

HOÀN TẤT SÀN TẦNG 13 BLOCK PICASSO

Hình Block Picasso Hoàn Tất Sàn Tầng 13 Hình Block Picasso Hoàn Tất Sàn Tầng 13

HOÀN TẤT SÀN TẦNG 5 BLOCK MOZART – BLOCK PICASSO TẦNG 13

Hình Block Mozart Hoàn Tất Sàn Tầng 5 - Block Picasso Sàn Tầng 13 Hình Block Mozart Hoàn Tất Sàn Tầng 5 – Block Picasso Sàn Tầng 13

HOÀN TẤT SÀN TẦNG 3 BLOCK BEETHOVEN – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ

Hình Block Beethoven Sàn Tầng 3 - Trung Tâm Thương Mại Và Siêu Thị Hình Block Beethoven Sàn Tầng 3 – Trung Tâm Thương Mại Và Siêu Thị

BLOCK BEETHOVEN – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ NHÌN TỪ TRÊN CAO

Block Beethoven - Trung Tâm Thương Mại Và Siêu Thị Nhìn Từ Trên Cao Block Beethoven – Trung Tâm Thương Mại Và Siêu Thị Nhìn Từ Trên Cao

BLOCK LEONARDO DA VINCI HOÀN TẤT SÀN TẦNG 2 NHÌN TỪ HỒ BƠI

Block Leonardo Da Vinci Nhìn Từ Hồ Bơi Block Leonardo Da Vinci Nhìn Từ Hồ Bơi

4 SÂN TENNIS ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG

4 San Tennis Khu Can Ho The Art Gia Hoa 4 Sân Tennis Đã Được Hoàn Thành