Tiến độ thi công tháng 4-2016


TIẾN ĐỘ NGÀY 12-04-2016

BLOCK PICASSO TIẾN ĐỘ ĐẾN TẦNG 15 – BLOCK MOZART ĐẾN TẦNG 7

Toàn Bộ Công Trình The Art Từ Flycam

 

Toàn Bộ Công Trình The Art Từ Flycam Toàn Bộ Công Trình The Art Từ Flycam Toàn Bộ Công Trình The Art Từ Flycam

 

HỒ BƠI ÁNH VIÊN 1800m2 RỘNG NHẤT KHU ĐÔNG HIỆN NAY

Hồ Bơi Ánh Viên Khu Can ho The Art

 

CÔNG VIÊN GIA HÒA PARK RỘNG 2,3 HECTA NHÌN TỪ BLOCK MOZART

Công Viên Gia Hòa Park Căn Hộ The Art

4 SÂN TENNIS SẴN SÀNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG QUÝ II 2016

4 Sân Tennis Sẵn Sàng Sử Dụng 4 Sân Tennis Sẵn Sàng Sử Dụng 4 Sân Tennis Sẵn Sàng Sử Dụng