Tiến độ tháng 12-2016

CĂN HỘ THE ART - TIẾN ĐỘ THÁNG 12

CĂN HỘ THE ART - TIẾN ĐỘ THÁNG 12

 

 

BLOCK MOZART ĐANG HOÀN THIỆN PHẦN MÁI

CĂN HỘ THE ART - TIẾN ĐỘ THÁNG 12

 

ẢNH CHỤP TỪ PENTHOUSE BLOCK PICASSO

CĂN HỘ THE ART - TIẾN ĐỘ THÁNG 12

 

MỘT GÓC NỘI THẤT BÊN TRONG CĂN HỘ BLOCK PICASSO

CAN HO THE ART - TIEN DO THANG 12

 

* Tiến độ thi công tháng 12-2016 sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian ngắn sắp tới.