Tiến độ thi công tháng 6-2016


TIẾN ĐỘ THI CÔNG CĂN HỘ THE ART TỚI NGÀY 20-06-2016

BLOCK B – PICASSO ĐÃ XÂY ĐẾN TẦNG MÁI. SẼ ĐƯỢC CẤT NÓC TRONG THỜI GIAN NGẮN SẮP TỚI

TANG 5 TANG THUONG MAI NHIN SANG BLOCK PICASSO 1

 

TANG 5 TANG THUONG MAI NHIN SANG BLOCK PICASSO 2

 

ĐỔ SÀN TẦNG 5 THÁP THƯƠNG MẠI THUỘC BLOCK D – BEETHOVEN

SAN TANG 5 TANG THUONG MAI THUOC BLOCK BEETHOVEN

TANG 5 TANG THUONG MAI NHIN SANG BLOCK MOZART 1

 

HỒ BƠI NHÌN TỪ BLOCK A – LEONARDO DA VINCI

HO BOI NHIN TU BLOCK A - LEONARDO DA VINCI

HO BOI NHIN TU BLOCK A - LEONARDO DA VINCI 1