Tiến độ thi công tháng 8-2016


TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẾN NGÀY 04/08/2016

+ Block  Leonardo Da Vinci thi công đến tầng 13.
+ Block  Beethoven thi công đến tầng 14.
+ Block  Mozart thi công đến tầng 18.
+ Block  Picasso đã làm lễ cất nóc ngày 30/07/2016 vừa qua (Bấm vào để xem chi tiết)

 

HÌNH BLOCK  MOZART THI CÔNG ĐẾN TẦNG 18. BÊN CẠNH LÀ BLOCK PICASSO ĐÃ LÀM LỄ CẤT NÓC NGÀY 30/07/2016

Block C - Mozart Thi Cong Toi Tang 18

Block C - Mozart Thi Cong Toi Tang 18 - Dang Thi Cong Mai

Hinh Anh Tu Tang 18 Block C - 1

Hinh Anh Tu Tang 18 Block C

 

HỒ BƠI NHÌN TỪ TẦNG 18 BLOCK MOZART

 

Hinh Anh Ho Boi Tu Tang 18 Block C - 1

 

BLOCK LEONARDO DA VINCI HOÀN TẤT SÀN TẦNG 13

Block A - Leonardo Da Vinci Hoan Tat San Tang 13

 

BLOCK BEETHOVEN HOÀN TẤT SÀN TẦNG 14

Block D - Beethoven Hoan Tat San Tang 14