Video Căn Hộ The Art Diễn Tập PCCC Hằng Năm

Buổi diễn tập PCCC định kỳ hằng năm tại Căn Hộ The Art: